1. KASUTUSTINGIMUSTES KASUTATAVAD MÕISTED

  • French Gourmand e-pood - internetiaadressil frenchgourmand.eu tegutsev e-pood
  • Kasutustingimused - käesolevad French Gourmand e-poe kasutustingimused
  • Klient - isik, kes ostab French Gourmand e-poest Tooteid
  • Äriklient – juriidilisest isikust Klient
  • Müüja - SANITEX OÜ, Registrikood: 11931003, KMKR nr: EE101376895, address Graniidi tee 1, Rae küla, 75310, e-post: info@frenchgourmand.eu
  • Tarbija - füüsiline isik, kes teeb tehingu, mis ei seondu iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega
  • Tellimus - Kliendi esitatav ostutellimus French Gourmand e-poes
  • Toode - toode (tooted), mida Müüja French Gourmand e-poes müüb

2. ÜLDSÄTTED

2.1. Kasutustingimused kehtivad French Gourmand e-poest Toodete ostmisel ning reguleerivad õigussuhteid, mis tekivad Müüja ja Kliendi vahel.

2.2. Tellimuse esitamisel nõustub Klient Kasutustingimustes sätestatuga.

2.3. Kliendil on võimalik enne Tellimuse esitamist Kasutustingimused salvestada ja/või printida.

2.4. Müüjal on õigus ühepoolselt Kasutustingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued Kasutustingimused internetiaadressil frenchgourmand.eu.

2.5. Kasutustingimused kehtivad kuni uute Kasutustingimuste avaldamiseni. Kliendi ja Müüja vahelisele õigussuhtele kohalduvad Tellimuse esitamise ajal kehtinud Kasutustingimused.

2.6. Kasutustingimused on koostatud eesti keeles.

2.7. French Gourmand e-poe klienditeeninduse kontaktandmed: e-post: info@frenchgourmand.eu, tel 53045390.

3. TOODE JA HIND

3.1. French Gourmand e-poe tootekirjelduste juures olevad pildid on illustreerivad.

3.2. Toodete hoiustamiseks ja transportimiseks kasutatakse jahe- ja sügavkülmruume ning jahe- ja sügavkülmautosid, mistõttu tuleb arvestada, et kõik Tooted (k.a. pagaritooted) jõuavad Kliendini jahutatult.

3.3. Toodete hinnad French Gourmand e-poes on toodud eurodes ja ei sisalda käibemaksu (välja arvatud Äriklientidel).

3.4. Tellitud Toodete hinnale lisandub transporditasu alljärgnevalt:

3.4.1. Kohaletoimetamine kulleriga Tallinnas ja Tallinna lähiümbruses - 8,50 eurot. Juhul kui Tellimuse maksumus kokku on vähemalt 100,00 eurot (koos käibemaksuga), Tallinna ja ja Tallinna lähiümbruse piires transporditasu ei lisandu. Transporditasu (juhul kui see lisandub) on eraldi välja toodud enne Tellimuse eest maksmist.

3.5. Müüjal on õigus muuta pakutavate Toodete hindu. Kliendile kehtivad hinnad, mis on French Gourmand e-poes avaldatud Tellimuse tegemise hetkel, v.a juhtudel, kui Toote vale hind avaldati tehnilise vea või rikke tõttu või kui Klient pidi aru saama, et tegemist on veaga (ilmselgelt vale müügihind).

3.6. Pakendi puhul, millele on kehtestatud Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud tagatisraha (edaspidi pant), avaldab Müüja pandi suuruse arvel müügihinnast eraldi.

3.7. Kaalu järgi müüdavate Toodete (näiteks viinamarjad, arbuus, lahtiselt müüdav liha ja kala, vorstitooted jne) puhul võib Toodete lõplik hind Tellimuse täitmisel muutuda.

3.7.1. Juhul kui kaalutoote komplekteerimisel kujuneb Toote lõplik hind vastavalt tegelikule kaalule väiksemaks, tagastab Müüja Kliendi poolt tasutud ja kaalutoote lõpliku hinna vahe Kliendi arveldusarvele 7 tööpäeva jooksul alates Tellimuses esitatud kättetoimetamise kuupäevast.

3.7.2. Juhul kui kaalutoote komplekteerimisel kujuneb selle lõplik hind vastavalt tegelikule kaalule suuremaks kui Kliendi poolt tasutud summa on Müüjal õigus summa vahet küsida hiljem Kliendi käest.

3.8. Juhul kui komplekteerimisel tuleb Toode asendada (vastavalt Kasutustingimuste punktile 4.11.) ning asendustoote hind on Kliendi tellitud Toote hinnast madalam, tagastab Müüja tellitud Toote ja asendustoote hinna vahe Kliendile 7 tööpäeva jooksul alates Tellimuses esitatud kättetoimetamise kuupäevast. Juhul, kui asendustoote hind on Kliendi tellitud Toote hinnast kõrgem, ei ole Klient kohustatud vastavas osas juurdemakset tegema.

4. TELLIMUSE ESITAMINE

4.1. Ostu tegemiseks tuleb Kliendil French Gourmand e-poe keskkonnas esitada Tellimus.

4.2. Klient saab French Gourmand e-poes Tellimusi esitada registreeritud püsikliendina sisse logides.

4.3. French Gourmand e-poe püsikliendiks registreerimiseks tuleb Kliendil täita French Gourmand e-poe keskkonnas vastav vorm „Loo konto“ ning nõustuda Kasutustingimustega.

4.4. Tellimuse esitamiseks tuleb sobivad tooted lisada ostukorvi ja vajutada nupule „Tellimine“.

4.5. Alkoholi müüakse vaid täisealistele Klientidele.

4.6. Seejärel tuleb Klientidel valida Tellimuse täitmise aeg (kuupäev ja kellaaeg) ning sisestada kohaletoimetamise aadress.

4.7. Müüja ei vastuta Tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mistahes muude tagajärgede eest.

4.8. Klient tasub kogu Tellimuse eest Müüja pakutavates maksekeskkondades. Klient kontrollib enne tasumist, et Tellimuses kajastatud Tooted, kogused ja hinnad vastavad tema tegelikule soovile.

4.9. Pärast pangalingi kaudu tasumist tuleb Kliendil vajutada nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.

4.10. Tellimuse kättesaamise kohta saadab Müüja Kliendile automaatse e-kirja koos Tellimuse kinnitusega. Kui Tellimuse kinnituses on vigu (mittesoovitud kaubad, kogused vmt), tuleb kohe ühendust võtta Müüja klienditeenindusega punktis 2.7. toodud kontaktandmetel.

4.11. Müüja alustab Tellimuse komplekteerimist, kui Klient on tasunud kogu Tellimuse eest.

4.12. Juhul kui Müüjal ei ole Tellimuse komplekteerimisel võimalik Kliendi tellitud Toodet soovitud koguses anda, on Müüjal õigus Toode omal äranägemisel või Kliendiga telefonitsi konsulteerides asendada.

4.13. Kui Müüjal ei ole võimalik Toodet asendada või kui Klient Tellimuse kättesaamisel asendust heaks ei kiida ja sellest loobub, tagastatakse puuduoleva Toote maksumus Kliendi arveldusarvele 7 tööpäeva jooksul alates Tellimuses esitatud kättetoimetamise kuupäevast.

4.14. Müüjal on õigus Tellimuse täitmisest loobuda, teavitades sellest Klienti e-posti teel koos loobumise põhjusega. Juhul kui Müüja loobub Tellimuse täitmisest, tagastatakse Tellimuse maksumus Kliendi arveldusarvele 7 tööpäeva jooksul alates Tellimuses esitatud kättetoimetamise kuupäevast.

5. MAKSEVÕIMALUSED JA TAGASIMAKSED

5.1. Tellimuse eest saab tasuda French Gourmandi e-poe keskkonnas näidatud viisidel. Tellimuse maksumusele võib lisanduda teenustasu vastavalt Kliendi ja panga- või krediitkaardi väljastaja vahel sõlmitud lepingule.

5.2. Makse teostamine toimub väljaspool French Gourmand e-poe keskkonda vastava panga või teenusepakkuja turvalises maksekeskkonnas. French Gourmand e-poel puudub ligipääs Kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.

5.3. Kõik tagasimaksed, mida Müüja teeb vastavalt Kasutustingimustele, tehakse Kliendi samale arvelduskontole, millelt Tellimuse eest tasuti.

6. TELLIMUSE KÄTTETOIMETAMINE JA ÜLEANDMINE

6.1. Tellimuse kättetoimetamine toimub Tallinna piires ning lähistel. Täpsed kättetoimetamise piirkonnad on kirjas French Gourmand e-poe kodulehel.

6.2. Tellitud Tooted saadetakse Kliendi antud aadressile kulleriga.

6.3. Toodete kättetoimetamine Kulleri vahendusel:

6.3.1. Tooted toimetatakse määratud aadressile Tellimuses määratud ajavahemikul.

6.3.2. Enne Kliendi juurde jõudmist võtab kuller Kliendiga ühendust telefoninumbril, mille Klient on Müüjale andnud, teatades Kliendile kohalejõudmise täpsema kellaaja.

6.3.3. Klient peab tagama Tellimuses märgitud ajal ja aadressil toodete vastuvõtmise. Kui Tellimuse võtab vastu Kliendi esindaja, on kulleril õigus küsida Tellimuse numbrit. Juhul kui Klient ei vasta telefonile ja/või ei taga Toodete vastuvõtmist kulleri esmakordsel jõudmisel Kliendi määratud asukohta või muutub Toodete üleandmine kokkulepitud ajal muu Kliendipoolse asjaolu tõttu võimatuks, loeb Müüja, et Klient on Tellimuse tühistanud. Sellisel juhul on Kliendil kohustus tasuda Müüjale Tellimuse transporditasu punktis 3.4.1. fikseeritud summas. Müüja tagastab Kliendi tasutud summa, millest arvestatakse maha transporditasu, Kliendi arveldusarvele 7 tööpäeva jooksul alates Tellimuses esitatud kättetoimetamise kuupäevast.

6.3.4. Juhul kui Müüjal ei õnnestu Tooteid kätte toimetada Tellimuses esitatud ajal Müüjast tuleneva asjaolu tõttu, kohustub Müüja sellest Klienti viivitamatult teavitama Kliendi poolt Müüjale avaldatud kontakttelefonil või e-posti teel. Müüja ja Klient lepivad kokku uue kättetoimetamise aja. Juhul kui Müüjal ja Kliendil ei õnnestu uues kohaletoimetamise ajas kokku leppida, loevad Müüja ja Klient müügilepingu konkreetse Tellimuse osas lõppenuks ning Müüja tagastab Kliendile kogu Tellimuse eest tasutud summa 7 tööpäeva jooksul alates Tellimuses esitatud kättetoimetamise kuupäevast.

6.3.5. Alkoholi üleandmisel on kulleril õigus nõuda vanuse tuvastamiseks isikut tõendava dokumendi esitamist. Kui dokumenti ei esitata, on kulleril õigus jätta eelnimetatud Tooted üle andmata.

6.3.6. Toodete kahjustumise või kadumise risk läheb Kliendile üle Tellimuse kättesaamisest.

6.3.7. Tellimuse üleandmisel kohustub Klient kohe kontrollima kättetoimetatud Toodete vastavust saatelehele. Tellimusele mittevastavused (nt defektsed või katkises pakendis Tooted, mitte tellitud Tooted, sobimatud asendustooted jmt) on Klient kohustatud märkima kulleri kätte jäävale saatelehele ning Tellimusele mittevastavad Tooted kohe kullerile tagastama. Vastasel juhul loetakse Tellimus kohaselt täidetuks.

6.3.8. Tellimuse kättesaamisel on Kliendil õigus Toodetest või osast neist loobuda. Kaalutoodetest saab loobuda vaid tervikuna. Tellimusest täielikul loobumisel ja/või juhul, kui osalise loobumise tulemusel jääb Tellimuse maksumus alla 45,00 euro, on Müüjal õigus Kliendile tagastatavast Tellimuse maksumusest kinni pidada kohale toimetamise tasu 6,00 eurot. Tagastamise aluseks on vastav märge saatelehel. Tagastamisele kuuluv Tellimuse maksumus, millest on maha arvatud kohale toimetamise tasu, tagastatakse Kliendi arveldusarvele 7 tööpäeva jooksul alates tagastamise aluseks oleva saatelehe allkirjastamisest.

7. LEPINGUST TAGANEMINE, TOODETE TAGASTAMINE

7.1. Tarbijast Kliendil on õigus lepingust taganeda (Toodetest loobuda) 14 kalendripäeva jooksul Toodete kättesaamisest alates, saates pretension e-kirjana info@frenchgourmand.eu

7.2. Kliendil on õigus lepingust taganeda (Tooted tagastada) vaid juhul, kui Tooted on kasutamata ja rikkumata ning originaalpakendis.

7.3. Tulenevalt võlaõigusseadusest (VÕS) ei kohaldu 14 päevane taganemisõigus:

7.3.1. sellise asja üleandmisel, mis rikneb või vananeb kiiresti (sh. kõik jahutatud ja külmutatud Tooted, st. märgistusega „Kõlblik kuni ...“ Tooted);

7.3.2. sellise asja üleandmisel, mille kasutustähtaeg on möödas;

7.3.3. muude VÕS § 53 lõikes 4 nimetatud Toodete üleandmisel.

7.4. Juhul kui Klient on tagastatavaid Tooteid kasutanud, rikkunud või kahjustanud, on Müüjal õigus keelduda Toodete tagasivõtmisest.

7.5. Kui Klient on lepingust taganenud ning tagastatud Tooted on nõuetekohased, tagastab Müüja Kliendile Toodete maksumuse koos tagastatud Toodetelt arvestatud kohale toimetamise tasuga 7 tööpäeva jooksul pärast Toodete tagasivõtmist.

8. PRETENSIOONIDE ESITAMINE

8.1. Toodete lepingutingimustele mittevastavuse korral on Kliendil õigus tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele. Kui Müüja rikub oma kohustusi, on Kliendil õigus nõuda kohustuse täitmist, oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda, nõuda kahju hüvitamist, alandada hinda, rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel nõuda viivist või taganeda lepingust.

8.2. Müüja ei vastuta Toote lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis on tekkinud Kliendi tegevusest ja/või tegevusetusest, sh Toote mittesihipärasest kasutamisest või mittenõuetekohasest säilitamisest (säilitamistingimuste järgimata jätmine).

8.3. Kaubale pretensioonide esitamise aeg on 24 tundi alates Kauba üleandmisest. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

8.4. Pretensiooni saab esitada e-postiaadressile: info@frenchgourmand.eu või Müüja aadressile French Gourmand OÜ kontoris Paavli 1, Tallinn, 10412. Pretensioonis tuleb märkida Kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, Tootel ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu (võib kasutada Müüja tüüpvormi, mis on kättesaadav French Gourmand e-poe keskkonnas frenchgourmand.eu ) ning lisada ostu tõendav dokument.

8.5. Juhul kui Klient ei ole pretensiooni korral nõus Müüja pakutava lahendusega, on Tarbijast Kliendil õigus pöörduda tarbijakaitseameti ja selle juurde moodustatud tarbijavaidluste komisjoni poole, mille pädevuses on lahendada tarbija ja kaupleja vahelisest lepingust tulenevaid tarbija algatatud tarbijavaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel. Menetlusreeglitega saab tutvuda aadressil www.komisjon.ee. Tarbijavaidluste komisjoni sekretariaat asub aadressil Rahukohtu 2, 10130 Tallinn, tel. 6 201 920, e-post: avaldus@komisjon.ee

8.6. Otselink internetipõhisele vaidluste lahendamise platvormile (ODR-platvorm) asub siin.

9. VASTUTUS

9.1. Müüja ja Klient vastutavad teineteise ees Kasutustingimuste rikkumisega teisele poolele tekitatud kahjude eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

9.2. Klient vastutab French Gourmand e-poes Tellimuse vormistamisel esitatud andmete õigsuse eest. Kui Klient esitab puudulikud või ebakorrektsed andmed, ei vastuta Müüja sellest tingitud tagajärgede eest ning Müüjal on õigus nõuda Kliendilt sellest tingitult tekkinud kahjude hüvitamist.

10. TOODETE PAKENDID JA PAKENDIJÄÄTMED

10.1. Pakendijäätmed on Kliendil võimalik viia endale lähimasse Eesti Taaskasutusorganisatsiooni (ETO) pakendikonteineritesse, mille asukohad leiab siit.

10.2. Pakendid, millele on kehtestatud tagatisraha, on Kliendil võimalus viia ükskõik millisesse kauplusesse vastavasse kogumispunkti.

Muudetud 25.11.2021